Deprecated: Function session_is_registered() is deprecated in /home/lease/domains/lease.com.pl/public_html/index.php on line 4

Deprecated: Function session_is_registered() is deprecated in /home/lease/domains/lease.com.pl/public_html/index.php on line 5

Deprecated: Function session_is_registered() is deprecated in /home/lease/domains/lease.com.pl/public_html/index.php on line 6
Portal Wynajmu

LEASING

Leasing jest nowoczesną, szeroko stosowaną formą finansowania, która nie tylko pozwala uniknąć nakładów kapitałowych, gdyż koszty użytkowania rzeczy, będących przedmiotem leasingu, pokrywane są z dochodów firmy pochodzących z inwestycji, lecz także umożliwia dostosowanie inwestycji do przepływów pieniężnych i pozyskanie funduszy niezbędnych do dalszego rozwoju przedsiębiorstwa.
Leasing to szybki dostęp do nowych technologii i nowoczesnego sprzętu dający Państwu możliwość dotrzymania kroku szybko rozwijającemu się rynkowi.

Leasingujemy wszystkie środki trwałe również nieruchomości bez ograniczeń na wartość- zgodnie z zaleceniami Ministra Finansów.

Leasing operacyjny
Leasing kapitałowy ( finansowy )
Leasing zwrotny
Leasing dewizowy
Leasing dla nowo powstałych firm
Leasing nieruchomości

Możliwość uproszczonej procedury bez zaświadczeń ZUS I US oraz dokumentów finansowych już od 10 %.

Dzięki naszej współpracy z wieloma koncernami i salonami dealerskimi zapewniamy klientom doskonałe upusty przy zawieraniu transakcji.

Zalety leasingu:
szybki i łatwy dostęp do źródła finansowania
korzyści podatkowe
krótki okres oczekiwania na przedmiot leasingu
uwolnienie zamrożonych środków
finansowanie w formie leasingu przyznawane jest bez dodatkowych zabezpieczeń

KREDYT SAMOCHODOWY

Kredyt jest udzielany dla osób fizycznych, osób prowadzących działalność gospodarczą na własny rachunek, spólek osobowych i kapitałowych.
Kredyt udzielany jest na zakup nowych i używanych pojazdów dowolnej marki sprzedawanych w kraju i sprowadzonych z zagranicy.
Szybkie i uproszczone procedury- decyzja w ciągu 2 godz.
Konkurencyjne oprocentowanie – sprawdź!
Możliwość uzyskania kredytu na niską fakturę.
Kwota kredytu może obejmować oprócz ceny samochodu również:
- składkę ubezpieczenia komunikacyjnego;
- prowizję bankową za udzielenie kredytu.
PROCEDURA UPROSZCZONA
20% ceny samochodu jeśli wnioskodawca przedstawia oświadczenie o uzyskiwanych dochodach zamiast dokumentów potwierdzających dochody, a z oświadczenia tego wynika, że źródłem jego dochodów jest umowa o pracę , lub prowadzenie działalności gospodarczej (procedura uproszczona).
PROCEDURA STANDARDOWA
10% ceny samochodu jeśli Wnioskodawca przedstawia dokumenty potwierdzające dochody (procedura standardowa). W przypadku, gdy Wnioskodawca wnioskuje dodatkowo o skredytowanie kwoty prowizji i/lub ubezpieczenia komunikacyjnego, łączna kwota kredytu nie może przekroczyć 90% ceny samochodu ustalonej na fakturze wystawionej przez Sprzedawcę
100% - ceny samochodu może sfinansować bank, przy zakupie nowego lub używanego pojazdu i procedurze standardowej;
Kredyt oferowany w PLN, USD, EURO
Maksymalna kwota kredytu wynosi: 100.000,00 złotych gdy klient przedstawia oświadczenie o uzyskiwanych dochodach. W przypadku prowadzenia działalności gospodarczej dodatkowo oprócz oświadczenia wymagane jest uaktualnione zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej.

Okres kredytowania - od 12 do 96 miesięcy,
Oprocentowanie już od 9,5 % w PLN, uzależnione od okresu kredytowania.

WYMAGANE OD KLIENTA DOKUMENTY DO PODJĘCIA DECYZJI KREDYTOWEJ:
- wypełniony i podpisany Wniosek o kredyt;
- standardowe dokumenty potwierdzające tożsamość Klienta
( dowód osobisty oraz drugi dokument ze zdjęciem potwierdzający tożsamość);
- dokumenty rejestrowe firmy NIP, REGON, Zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej / KRS, umowa spółki
-dokument(y) potwierdzający osiągane przez Klienta dochody w zależności od przyjętej procedury, oświadczenie o dochodach,

ZALETY KREDYTU SAMOCHODOWEGO:
szybka i uproszczona procedura,
niskie oprocentowanie,
możliwość skredytowania 100% wartości pojazdu – nawet używanego przy procedurze uproszczonej,
brak ograniczeń wiekowych kredytowanego pojazdu

KREDYT MOŻESZ ZABIEZPIECZYĆ:
zastawem rejestrowym
cesja praw z polisy ubezpieczeniowej AC na rzecz Banku odnawialną w całym okresie kredytowania,
wekselem in blanco poręczonym przez współmałżonka
przewłaszczeniem całkowitym lub częściowym pojazdu
w innej formie uzgodnionej z Bankiem

PONADTO OFERUJEMY :
Kredyt inwestycyjny dla osób prowadzących działalność gospodarczą nawet do 20 lat !
Jedyny taki kredyt na rynku zabezpieczony hipoteką- SPRAWDŹ

KREDYT OBROTOWY
Kredyt przeznaczony jest na sfinansowanie bieżącej działalności gospodarczej, związanej z zaopatrzeniem, produkcją, sprzedażą towarów, finansowaniem innych zobowiązań lub świadczeniem usług oraz procesem rozliczeń pieniężnych

- preferencyjne oprocentowanie
- okres kredytowania do 36 miesięcy
- karencja w spłacie rat kapitałowych do 6 miesięcy
- maksymalna wysokość kredytu zależy od wysokości obrotów
- raty równe bądź malejące
- możliwa wcześniejsza spłata


KREDYT HIPOTECZNY pozwoli Ci:

Kupić dom jednorodzinny, wielo mieszkaniowy, letniskowy, mieszkanie, działkę budowlaną, garaż, lokal użytkowy przeznaczony na wynajem;

Wybudować dom jednorodzinny, mieszkanie, wielo mieszkaniowy, garaż lub miejsce postojowe, lokal użytkowy przeznaczony na wynajem;

Zamienić mieszkanie lub dom, status mieszkania z lokatorskiego na własnościowe

Wyremontować lub zmodernizować dom jednorodzinny, mieszkanie lub garaż, przebudować budynek lub pomieszczenie niemieszkalne na mieszkalne, zrefinansować wcześniej poniesione koszty związane z inwestycją mieszkaniową;

Spłacić kredyty w innych bankach, zabezpieczenie hipoteczne

Oferta nasza umożliwia również łączenie celów kredytowania. Nie musisz mieć dwóch lub więcej kredytów na zakup domu lub jego wykończenie, czy nawet na zakup samochodu. Wystarczy wziąć jeden kredyt na różne cele zabezpieczony hipoteką.

Waluta ( kredyt jest dostępny w następujących walutach)
-PLN, CHF, EURO, USD
Okres kredytowania:
- do 30 lat kredyt hipoteczny
- do 15 lat pożyczka hipoteczna
Oprocentowanie:
- CHF od 1,59%

PONADTO OFERUJEMY KREDYT:
bez faktur za wykonane prace i zakupione materiały
do 100% kosztów budowy
z ubezpieczeniem od utraty pracy

Promocja! kredyt bez opłat!
0 zł za rozpatrzenie wniosku
0 zł opłaty za wcześniejszą spłatę
0 zł. za przewalutowanie kredytu
0 zł. za podwyższenie kwoty kredytu

Uproszczony sposób badania zdolności kredytowej (bez zaświadczeń o dochodach) dla wybranych grup zawodowych (m.in. lekarzy, prawników, adwokatów, weterynarzy).
Finansujemy także dowolne cele konsumpcyjne i spłatę innych zobowiązań finansowych np. innych kredytów hipotecznych, pożyczek.

W ramach kredytu hipotecznego oferujemy możliwość zaciągnięcia innych kredytów oprocentowanych na poziomie kredytu hipotecznego.

SPRAWDŹ NAS I ZOBACZ ILE NA TYM ZYSKASZ !

 statystyki www stat.pl